Нашите услуги

Помагаме да изберете подходящия за вашите нужди банков кредит и съдействаме за оформянето на документите и отпускането му. Консултираме и съдействаме за рефинансиране и преструктуриране на съществуващи задължения към банки.

Нашите основни услуги са:

# Съдействие за отпускане на ипотечен кредит

# Съдействие за рефинансиране на ипотечен кредит

# Съдействие за обединяване на задължения

# Съдействие за отпускане на фирмен кредит

# Съдействие за отпускане на потребителски кредит

Съдействие за отпускане на ипотечен кредит

 • Обсъждаме с Вас варианти за кредитиране и размер на участие със собствени средства в покупката на имота
 • Събираме и Ви предоставяме на информация относно стойността на кредита спрямо цената на имота
 • Сравняваме условия на различните финансови институции и избор на най-подходящия вариант
 • Подготвяме и попълваме необходимите Ви документи и формуляри
 • Консултираме Ви при сключването на сделката
 • Консултираме Ви при избор на допълнителни застраховки, услуги, условия
 • Консултираме Ви при обслужването на заема

Съдействие за рефинансиране на ипотечен кредит

 • Преглеждаме кредитното Ви досие
 • Сравняваме условията на различните финансови институции и подпомагаме избора Ви на най-подходящия вариант за рефинансиране
 • Подготвяме и попълваме необходимите Ви документи и формуляри
 • Консултираме Ви при сключването на сделката
 • Консултираме Ви при избор на допълнителни застраховки, услуги, условия
 • Консултираме Ви при обслужването на рефинансирането

Съдействие за обединяване на задължения

 • Сравняваме условията на обслужване на различните задължения и възможностите за обединяване
 • Сравняваме условията на различните финансови институции и избор на най-подходящия вариант
 • Подготвяме и попълваме необходимите Ви документи и формуляри
 • Консултираме Ви при избор на допълнителни застраховки, услуги, условия
 • Консултираме Ви при обслужването на кредита

Съдействие за отпускане на фирмен кредит

 • Консултираме Ви за максималния размер на кредита
 • Консултираме Ви при избор на оферта според предлаганите условия на банката
 • Подготвяме и попълваме необходимите Ви документи и формуляри
 • Консултираме Ви при избор на допълнителни застраховки, услуги, условия
 • Консултираме Ви при обслужването на кредита

Съдействие за отпускане на потребителски кредит

 • Обсъждаме Вашите нужди и възможности за погасяване
 • Преглеждаме възможностите според предлаганите условия на банките
 • Подготвяме и попълваме необходимите Ви документи и формуляри
 • Консултираме Ви при избор на допълнителни застраховки, услуги, условия
 • Консултираме Ви при обслужването на кредита