• Рефинансиране на ипотечен кредит

  • Преглеждаме кредитното Ви досие
  • Сравняваме условията на различните финансови институции и подпомагаме избора Ви на най-подходящия вариант за рефинансиране
  • Подготвяме и попълваме необходимите Ви документи и формуляри
  • Консултираме Ви при сключването на сделката
  • Консултираме Ви при избор на допълнителни застраховки, услуги, условия
  • Консултираме Ви при обслужването на рефинансирането
Comfort-Credit- Ipote4en-Kredit-za-Nov-Dom3

Помагаме в избора

При нас сравнявате условията на всички банки и избирате с помощта на опитен финансов експерт

Спестяваме време

Кандидатстването за кредити за нас е ежедневие – затова се справяме с процедурата много бързо

За вас е безплатно

Съгласно закона, кредитното посредничество е безплатно за клиентите и се заплаща от банките