,

За какво да внимаваме при покупка на имот?

Comfort-Credit- Ipote4en-Kredit-za-Nov-Dom3

Покупката на собствен дом е най-дълго и трепетно очакваната стъпка за всяко семейство!

Вижте кои са най-важните аспекти, на които да обърнете специално внимание при покупка на жилище:
Една от най-важните стъпки, още преди да бъде подписан предварителен договор, е извършването на всеобхватна проверка на конкретния имот, както документално, процентно финансиране, така и на статута на жилището.

Какво включва тази проверка – когато разглеждаме документално имота?

– Проверка на продавача (особено ако е юридическо лице)
– Проверка на собствеността върху конкретния имот
– Проверка за наложени, каквито и да било вещни тежести върху имота
– Проверка за наличието на учредени права на трети лица върху имота
От къде мога да направя тези проверки?
-В Имотния регистър, който се води от Агенцията по вписванията може да се провери
дали лицето, което ми продава имота, е негов собственик. Проверката става по електронен път или на място.
-В Агенция по вписванията в търговския регистър, можем да проверим дали спрямо продавача, в случай че е Юридическо лице, не е започнало производство за обявяване в несъстоятелност, или дали не е обявен за несъстоятелен.
Как да проверим дали имотът не е придобит от продавача в режим на съсобственост – например при наследяване или по време на брак?
– Като поискате от продавача да Ви предостави завещание или удостоверение за наследници, издадено от общинската администрация
– В Регистъра на имуществените отношения на съпрузите (РИОС), воден от Агенция по вписвания.
Удостоверение за тежести върху имот отразява всички вписвания, отбелязвания и заличавания на тежести и права към момента на изготвянето му или пък се удостоверява, че такива няма. Удостоверението се издава от Имотния регистър към Агенция по вписванията и съдържа информация за наличие или липса на тежести върху конкретния имот или за земята под него.
– Подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот. Важно, което трябва да знаете за него е че:
– Предварителния договор не прехвърля право на собственост, дори и когато е с нотариална заверка на подписи и съдържание.
– Предварителния договор има организационен характер, той подготвя сключването на окончателната сделка – извършване на уговорената продажба на недвижимия имот.

Какво включва тази проверка когато говорим за финансиране на имот?

Банката отпуска процент финансиране спрямо изготвената пазарна оценка от независим оценител. Много е важно когато се спирате на имот,  и той е напълно обзаведен, да знаете, че банката не финансира  движимо имущество и това може да намали стойността на пазарната оценка. Това води до намаляване обикновено между 5-10% . В този случай е много важно да бъде направено проучване към оценителската фирма каква стойност ще бъде оценката в различните банки. Тук може да Ви съдействаме напълно безплатно благодарение на нашите дългогодишни партньори спрямо параметрите на оценката в различните банки. Разчитайте на професионалния ни опит и експертно решение.

Какво включва тази проверка когато говорим за статут на имот?

Не малко клиенти са попадали в ситуация, в която при получаване на документи разбират, че вместо апартамент, документално придобиват ателие или общежитие. Винаги проверявайте  какъв е статутът на апартамента, който купувате, винаги има решение, но това ще се отрази върху избора Ви на банки.

 

„Комфорт Кредит“ ООД

 

0 отговори

Остави отговор

Искате ли да участвате в дискусията?
Искате ли да допринесете?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *