Блог за банково кредитиране

От къде е най-изгодно да изтеглим ипотечен кредит?

Този въпрос се задава от всеки един кредитоискател , но това по никакъв начин не ги прави еднакви относно избора на лихва , а съответно и банка.

Изборът е строго индивидуален и се определя на база профила на клиента и обезпечението което предоставя на съответната банка.

Тук основното правило за изгодна лихва е самоучастието , с което разполагате и пазарната стойност на имота.

Отдавна банките не работят по лихвен бюлетин , а всяка оферта отправена към клиента е персонална.

Друг важен компонент за по-изгодна лихва е доходите с които разполагате , като това са нетна работна заплата ,доходи от наем ,разпределени дивиденти ,доходи като самоосигуряващи се лица и т.н.(всички доходи които може да докажете).Важното е не само лихвата ,а и всички съпътстващи и обвързващи към кредита продукти.

Хубавото в търсенето на най-изгодната лихва е и голямото предлагане.

Всяка банка се стреми да привлече към себе си най-добрия клиент , а когато интереса е взаимен това неимоверно ще доведе до избора на най-добрата оферта.

Основното правило при търсенето на най-изгодната лихва е да сравняваме еднакви суми и срок при различните банки , тогава трябва да добавим и съпътстващите ги и обвързващи продукти на ипотечния кредит.

При една част от банките кредитната карта е заложена в договора и ако първата година няма такса обслужване , то за всяка следваща има такса.

Това е само един пример , но когато правим дългосрочен избор трябва и дългосрочните разходи , които ще направим да ги залагаме в избора на банкова оферта.

Изборът на най-подходящият за вас ипотечен кредит се определя и на база вашето търсене.

Тук ще обърна внимание на различното финансиране от страна на различните банки.

В Банка ОББ дали си купувате панелно жилище или тухлено такова може да получите до 90% финансиране стига коефициента на задлъжнялост с включената вноска по кредита да бъде 50% от вашите доходи.

При Уникредит Булбанк също няма значение от типа строителство , тук финансирането може да бъде до 85% от Пазарната стойност на имота , като коефициента на задлъжнялост е до 70% от текущите задължения и новата вноска по кредита.

В ДСК панел и тухла се финансират по различен начин или по- точно казано кредитната задлъжнялост е различна:

  • Над 80% финансиране и при двата типа имот – вноските по съществуващи и нови задължения не трябва да надвишава 60% от доходите.
  • Под 80% финансиране и при двата типа имот – вноските по съществуващи и нови задължения не трябва да надвишават 70% от доходите.

Много важно и за трите банки е , че винаги има изключения от правилата но то е строго индивидуално.

В Сосиете Женерал Експрес Банк финансирането и на двата типа имот е до 85% , като тук кредитната задлъжнялост е различна на база доходи от 50% до 65%.

Типа финансиране за изброените банки важи за София и големите градове.

Друг определящ фактор за лихвата е и Кредитната протекция.При образуването на лихвата от Софибор + надбавка една кредита протекция от 0.25% до 0.5% може да задържи нивото на вашата вноска при едно евентуално покачване от страна на Софибора.

Промоциите които пускат определени банки също са много важен фактор.

В момента Алианц и ЦКБ поемат застраховка имущество за срока на кредита.

При други банки Застраховката живот на кредитоискателя е пожелание на клиента.

Обслужващите такси по сметката на клиента също са съществен фактор , но има възможност за избор и това зависи от вашето потребление.

Нашата роля като кредитни посредници е да анализираме вашите потребности и да намерим най-изгодното предложение за вас.