Блог за банково кредитиране

Как да намалим лихвата по ипотечния си кредит?

През последните години лихвените проценти по ипотечни кредити, предлагани от банките значително се понижиха. Най-общо лихвите зависят от макроикономическото състояние в страната и от пазарни фактори като търсене и предлагане на кредити, конкуренцията между банките, стратегията им за развитие и др. В период на ниски лихви голяма част от кредитополучателите се замислят за предоговаряне на условията, които ползват по ипотечния си кредит. Например при предоговаряне на условията клиентът може да получи по-ниска лихва с 1%-1.5%, което може да намали месечната вноска с 50-100 лв.

Съветваме клиентите първо да опитат да предоговорят ползваните условия с обслужващата си банка. Процедурата е олекотена, изисква се единствено подаване на молба и ако предложените условия удовлетворяват клиентът се стига до подписване на анекс като обикновено клиентът заплаща такса в размер на процент върху оставащата сума от кредита.

Хората могат да се информират за дължимите такси при предоговаряне от тарифите за физически лица на банките. В някои банки таксите са различни по размер взависимост от това дали промените са ценови или неценови. Така например в Уникредит Булбанк таксата се събира след подписване на анекс от клиента и е в размер на 1% от остатъчния дълг.В Банка ДСК таксата за предоговаряне на условия е също 1% върху оставащия дълг, максимум 500 лв. В ОББ при предоговаряне на ценови параметри по кредита таксата е 1% върху оставащия дълг, а за неценови параметри 30 лв.

По-голяма част от клиентите пристъпват към рефинансиране на ипотечния си кредит. Така някои клиенти успяват да намалят крайната сума с 20-30 хил. лв. или пък при запазване на месечната вноска да съкратят срока на изплащане на заема. Преди да предприемат тази стъпка е добре да бъдат запознати с предстоящите разходи. При рефинансиране на ипотечен заем има значителни нотариални разходи по заличаване на съществуващата ипотека и учредяване на нова. Пример при кредит в размер на 100 хил лв. разходите за заличаване на ипотека са 180 лв., а за учредяване на законна ипотека около 540 лв.

Процесът по рефинансиране на ипотечен кредит е свързан с изготвяне на пазарна оценка на имота. Таксите за оценка на апартамент са в диапазона 100-150 лв., докато за оценка на къща таксата е по-голяма.

Калкулатори за рефинансиране на ипотечен кредит:

Калкулатор за рефинансиране – MoitePari.bg

Калкулатор за рефинансиране – PariteNi.bg

Рефинансиране на ипотечен кредит в ЦКБ – банката не събира такси при отпускане и усвояване на кредита. Клиентите могат да получат до 85% от оценката на имота, при максимален срок на издължаване 30 год. Лихвения процент при ипотечен кредит от ЦКБ за кредити в евро е от 2.8%, за кредити в лева е от 2.9%.

Рефинансиране на ипотечен кредит в ОББ – при ипотечен кредит за рефинансиране в ОББ максималния размер на кредита е до 90% от пазарната стойност на имота, приет като обезпечение, но не повече от сумата на кредита, който ще се рефинансира плюс 5%. В случай, че приетото обезпечение е недвижим имот – панелно строителство, размерът на разрешения кредит е до 70% от приетата от Банката пазарна стойност на имота. Максималния срок за издължаване е до 30г.

Рефинансиране на ипотечен кредит в Уникредит Булбанк – като основно предимство е максималния срок на изплащане – 35 год. При рефинансиране на ипотечен кредит в Уникредит Булбанк клиентите могат да разчитат до 85% финансиране от пазарната стойност на имота, независимо от типа строителство.

Помнете, че рефинансирането на ипотечен кредит е във Ваш интерес, освен че може да намалите лихвата си, може да скъсите срока на изплащане или пък да промените валутата на кредита си. От друга страна предоговарянето е в интерес и на обслужващата Ви банка, тъй като ще Ви запази като клиент.