Често задавани въпроси

Какво е кредитен посредник?

Получаването на ипотека е едно от най-важните финансови решения, което ще вземете, така че е важно да го направите правилно.

Ипотечният пазар е невероятно конкурентен и многообразен и може да е трудно да разберете какво точно се предлага.  Има много банки и широка гама от продукти и цени.  Така, че е добра идея да разговаряте с независим кредитен посредник, преди да вземете решението си.

  • Кредитният посредник е специалист със задълбочени познания за пазара
  • Кредитният посредник намира най-изгодния кредит след като е анализирал финансовото Ви състояние – какви месечни вноски може да си позволите за бъдещата ипотека като разгледа дохода Ви, плащанията по текущите кредитни задължения и ежедневните Ви разходи. Това означава, че ще завършите с ипотека, която отговаря на Вашите нужди.
  • С услугите си ще Ви помогне да вземете предвид всички разходи и характеристики на ипотеката, надхвърляйки лихвения процент , да сравните кредитните оферти по най-точния показател за оскъпяване – ГПР.
  • Предоставя Ви необходимите формуляри за кандидатстване за кредит и Ви съдействат в попълването им
  • Поема комуникацията с банката до получаване на окончателно решение по сделката

Има ли такса при ползване на услугите на кредитен посредник?

Кредитният посредник Ви уведомява за размера на комисионата си, ако услугата му е платена.

По-голяма част от кредитните посредници в България са безплатни за клиентите си, като получават комисион от банките партньори.

Къде да проверя регистриран ли е кредитния посредник, с който комуникирам?

Българската народна банка поддържа Регистър на кредитните посредници, регистрирани по реда на чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), който е публичен. Препоръчваме да проверите своя кредитен посредник преди да започнете съвместна работа с него.