Какво е важно да знаем, когато решим да кандидатстваме за ипотечен кредит?

Вземане на решение за кандидатстване за ипотечен кредит е важно решение особено в случаите, когато клиент не може да осигури закупуването на желания от него имот със собствени средства (спестявания) или такива от родители и приятели. 

Брак с банката

Кандидатите за кредит се обвързват дългосрочно с избраната от тях банка. Трябва да знаем, че въпреки, че парите са от кредитиращата институция, имота, който е предоставен като обезпечение срещу отпуснатата сума е наш, собствен. Важно е да изплащаме кредита си редовно с цел поддържане на добра кредитна история.

Банките могат да участват в процеса на кредитиране най-рано при степен на завършеност на сградата Образец Акт 14 (груб строеж). В този случай сумите се отпускат на траншове. В днешните условия банките изискват от своите клиенти ангажираност и отговорност към всеобщия процес на покупката и кредитирането. Тази ангажираност се изразява в наличие на самоучастие от страна на кредитоискателите, в повечето случаи от 15% от покупната цена на имота. Има банки, които решават допълнително да отпуснат потребителски кредит, с който да покрият личното самоучастие.

Правилния избор

След като клиента е избрал и със стоп капаро е запазил имота за покупка започва да търси (може и предварително) най-изгодните за него параметри за кредит като лихвен процент (плаващ или фиксиран), срок, падежна дата, застраховки Живот и Имущество. Всички еднократни разходи при отпускане на сумата, таксите за месечно обслужване на разплащателната сметка или пакетна програма, таксата за пазарната оценка на обезпечението, нотариалните такси и др.

В своя личен бюджет клиента трябва да предвиди, ако има такава  и комисионната за брокера, с чиято помощ е намерил имота за покупка. 

Обикновено няколко дни след стоп капарото страните по сделката подписват предварителен договор за покупко-продажба. С подписването купувача заплаща 10% от цената по договора. Останалите ще бъдат осигурени с банков кредит и/или с лични средства.

Решението

Единствената такса, която клиента не заплаща е тази, ако използва безплатните кредитни консултации от лицензиран кредитен посредник. В обширното море от многобройните банкови оферти, консултанта е лоста, средството, начина, който да опосредства и подпомогне за кратко време кредитния процес. Клиентът спестява време и пари.

След като се свърже клиент с кредитния консултант той получава в рамките на 24 часа на база финансовия си профил минимум три индивидуални банкови оферти под формата на преддоговорна информация и погасителен план. Каква информация се съдържа в тях? 

– отпуснатата сума (главницата на кредита)

– образуването на номиналния лихвен процент

– общия размер на лихвите, които трябва да се платят за договорения срок на кредита 

– месечните такси за разплашателната сметка или пакетна програма  

– таксата за разглеждане на документи и одобрение на кредита (кредитна оценка)

– таксата за оценка на обезпечението на имота

– месечния размер на застрахователните премии по застраховка Живот и  Имущество. За последните обикновено са веднъж годишно

– гратисни периоди, ако има такива, в които се заплаща само лихва

Информацията съдържа и размер на таксата за вписване и заличаване на ипотеката.  Всичко тези числови параметри в повечето от офертите образуват годишния процент на разходите. Клиентът получава и информация и за таксата при предсрочно погасяване на кредита и за покритията по двете застраховки.

С помощта на кредитния консултант клиентите попълват и входират в избраната банка (в повечето случаи онлайн) искане за кредит. Не малко банки предлагат на клиентите си и безплатно предварително одобрение на база доходи.

Външни или вътрешни (към банките) лицензирани оценители изготвят пазарната оценка на имота. Банката и кредитния консултант структурират ипотечната сделка.

След предоставяне на всички документ на имота, продавачите и купувачите (тук са свързани със семейно положение и липсата на задължения по неплатени данъци и осигуровки) се изготвя правно становище, след което следва окончателно одобрение на кредита. Преди подписване на договора за кредит, кредитополучателя се запознава предварително с него.

Определя се ден и час за нотариално прехвърляне на имота и ипотеката към него. 

Безплатен съвет

Много важно е клиентите да предвидят в семейния си бюджет месечните вноски по ипотечния кредит и всички други кредитни продукти да не надвишават 30% от нетния размер на месечния си доход.

Предвиждането на буфери (авариен фонд) при покачване на лихвите, непредвидени разходи от неочакван характер и др. са задължителни за безпроблемно изплашане на кредита.

Ако все пак в живота на кредита изпаднете в затруднена ситуация не бездействайте, не се крийте и не си вдигайте телефона, а веднага потърсете кредитирашата банка за да вземете взаимно решение за по нататъшното обслужване на дълга. Ще Ви бъде предложено преструктутиране на кредита за определен период от време, което ще облекчи вашите плашания.

Накрая ще перифразирам мисълта на Лари Уингет – Не позволявай на устата ти да напише чек, който задникът ти не може да изплати като Не подписвай договор за кредит, който не може да изплатиш…използвайте съветите по-горе.

 

Лари Уингет – Спри да хленчиш! Размърдай си задника, издател Кръгозор, 2012 

 

Божидар Павлов, тел. 0883 77 00 75

Кредитен консултант, Комфорт Кредит ООД

 

0 отговори

Остави отговор

Искате ли да участвате в дискусията?
Искате ли да допринесете?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *